Hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn. Cho 6,5 gam hỗn hợp X vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M và KOH 1M, kết thúc phản ứng thu được 4,256 lít khí H2 (đktc). Nếu cho 13 gam hỗn hợp X tác dụng với một lượng dung dịch H2SO4 loãng đến khi ngừng thoát khí thu được 4,032 lít H2 (đktc) và chất rắn không tan Y. Cho Y vào 200 ml dung dịch chứa AgNO3 1M và Cu(NO3)2 2M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 34,4 gam chất rắn X. Thành phần phần trăm số mol của Zn trong X là


Câu 28158 Vận dụng cao

Hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn. Cho 6,5 gam hỗn hợp X vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M và KOH 1M, kết thúc phản ứng thu được 4,256 lít khí H2 (đktc). Nếu cho 13 gam hỗn hợp X tác dụng với một lượng dung dịch H2SO4 loãng đến khi ngừng thoát khí thu được 4,032 lít H2 (đktc) và chất rắn không tan Y. Cho Y vào 200 ml dung dịch chứa AgNO3 1M và Cu(NO3)2 2M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 34,4 gam chất rắn X. Thành phần phần trăm số mol của Zn trong X là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Đặt a, b, c là số mol Mg, Al, Zn trong 6,5 gam X

=> PT (1) tính khối lượng hh X

+) \({{n}_{O{{H}^{-}}}}>\text{ 2}\text{.}{{n}_{{{H}_{2}}}}\) => kiềm dư, Al và Zn tan hết => PT (2) tính số mol H2 sinh ra theo Al và Zn

Nếu chỉ có Ag+ phản ứng thì mZ = mAg

Nếu cả Ag+ và Cu2+ đều hết thì mZ = mAg + mCu

So sánh với mZ thực tế => Ag+ hết, Cu2+ chưa hết => Y tan hết

Bảo toàn electron cả quá trình cho 13 gam X :

\(2.{{n}_{Mg}}+3.{{n}_{Al}}+2.{{n}_{Zn}}=2.{{n}_{{{H}_{2}}}}+1.{{n}_{A{{g}^{+}}}}+2.{{n}_{C{{u}^{2+}}}}\)pứ

=> nCu2+ pư

mZ = mAg + mCu => PT(3)

Giải hệ (1), (2), (3) => a; b; c

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.