Khi nhúng thanh Mg có khối lượng m gam vào dung dịch hỗn hợp X chứa a mol Cu(NO3)2 và b mol HCl ta có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của khối lượng Mg vào thời gian phản ứng được biểu diễn như hình vẽ dưới đây: Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, rút thanh Mg ra, thu được NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Tỉ lệ a : b là


Câu 28162 Vận dụng cao

Khi nhúng thanh Mg có khối lượng m gam vào dung dịch hỗn hợp X chứa a mol Cu(NO3)2 và b mol HCl ta có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của khối lượng Mg vào thời gian phản ứng được biểu diễn như hình vẽ dưới đây:

Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, rút thanh Mg ra, thu được NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Tỉ lệ a : b là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Đoạn 1: Khối lượng Mg giảm 18 gam (0,75 mol)

3Mg + 8H+ + 2NO3- → 3Mg2+ + 2NO + 4H2O

=> số mol H+ phản ứng với Mg và NO­3- (1)

Đoạn 2: Khối lượng Mg tăng 18 – 8 = 10 gam

+) Sử dụng tăng giảm khối lượng => a

Đoạn 3: Khối lượng Mg giảm 14 – 8 = 6 gam => nMg = 0,25 mol

Mg + 2H+ → Mg2+ + H2

=> số mol H+ phản ứng với Mg tạo H2 (2)

=> b = nH+ (1) + nH+ (2)

=> a : b

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.