Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức. Cho 0,3 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, Thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được hỗn hợp Z gồm hai muối khan. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 55 gam CO2; 26,5 gam Na2CO3 và m gam H2O. Giá trị của m là:


Câu 282 Vận dụng cao

Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức. Cho 0,3 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, Thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được hỗn hợp Z gồm hai muối khan. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 55 gam CO2; 26,5 gam Na2CO3 và m gam H2O. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Viết sơ đồ phản ứng

$ - 0,3mol:\,hh\,{\text{es}}te\,X\xrightarrow{{ +NaOH}}Y\xrightarrow{{{t^0}}}hh\,muoi\,Z\xrightarrow{{{t^0}}}\left\{ \begin{gathered}55gC{O_2} \hfill \\  26,5gN{a_2}C{O_3} \hfill \\  m\,g\,{H_2}O \hfill \\ \end{gathered}  \right.$

- Biện luận xác định este trong X

Xét tỉ lệ: $k = \frac{{{n_{NaOH}}}}{{{{\text{n}}_{{\text{es}}te}}}}$

k =1 => X không chứa este của phenol      

k = 2 => X có chứa este của phenol

- Tính số mol mỗi muối trong Z

$\begin{gathered}  \left\{ \begin{gathered}  {\text{es}}te\,cua\,ancol:a \hfill \\  {\text{es}}te\,cua\,phenol:b \hfill \\ \end{gathered}  \right. \hfill \\  \left\{ \begin{gathered}  {n_X} = a + b = 0,3 \hfill \\  {n_{NaOH}} = a + 2b = 0,5 \hfill \\ \end{gathered}  \right. =  > \left\{ \begin{gathered}  a =  \hfill \\  b =  \hfill \\ \end{gathered}  \right.\hfill \\ \end{gathered} $

- Biện luận tìm CTCT của các este

Gọi u và v là số C trong muối axit và phemol

Bảo toàn C: 0,3u + 0,2v = 0,25 + 1,25

=> u và v

- Bảo toàn H tìm m

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.