Cho hình chóp đều (S.ABCD ) có cạnh đáy bằng (a ), cạnh bên (b ). Công thức tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp là:


Câu 2822 Thông hiểu

Cho hình chóp đều \(S.ABCD\) có cạnh đáy bằng \(a\), cạnh bên \(b\). Công thức tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đều: \(R = \dfrac{{{b^2}}}{{2h}}\) với \(b\) là độ dài cạnh bên,

\(h\) là chiều cao hình chóp.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.