Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 


Câu 28260 Nhận biết

Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

“-ed” được phát âm là:

-/ɪd/ khi tận cùng là âm /t/, /d/

- /t/ khi tận cùng là âm /p/, /f/, /k/, /s/, /ʃ/, /tʃ/

- /d/ tận cùng là các âm còn lại

Xem lời giải


Câu 28259 Thông hiểu

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Đuôi “-s” được phát âm là:

- /iz/ khi trước nó là các âm /s/, /z/, /dʒ/, /ʃ/, /tʃ/

- /s/ khi trước nó là các âm /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/

- /z/ các âm còn lại

Xem lời giải


Câu 28258 Nhận biết

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại cách phát âm /aɪ/ và /ɪ/

Xem lời giải


Câu 28257 Nhận biết

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại cách phát âm /ɔː/ và /æ/

Xem lời giải


Câu 28256 Thông hiểu

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại cách phát âm /uː/ và /əʊ/

Xem lời giải


Câu 28255 Nhận biết

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

“-ed” được phát âm là:

-/ɪd/ khi tận cùng là âm /t/, /d/

- /t/ khi tận cùng là âm /p/, /f/, /k/, /s/, /ʃ/, /tʃ/

- /d/ tận cùng là các âm còn lại

Xem lời giải


Câu 28254 Thông hiểu

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại cách phát âm /w/

Xem lời giải


Câu 28253 Thông hiểu

Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại cách phát âm /ɪ/ và /i:/

Xem lời giải


Câu 28252 Thông hiểu

Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại cách phát âm /k/ và /tʃ/

Xem lời giải


Câu 28251 Nhận biết

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Đuôi “-s” được phát âm là:

- /iz/ khi trước nó là các âm /s/, /z/, /dʒ/, /ʃ/, /tʃ/

- /s/ khi trước nó là các âm /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/

- /z/ các âm còn lại

Xem lời giải

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.