Trong các mối quan hệ sau, có bao nhiêu mối quan hệ mà trong đó chỉ có 1 loài có lợi? 1. Cây tỏi tiết chất gây ức chế  hoạt động của vi sinh vật ở môi trường xung quanh. 2. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ. 3. Cây phong lan sống bám trên cây gỗ trong rừng 4. Cây nắp ấm bắt ruồi làm thức ăn 5. Cá ép sống bám trên cá lớn.


Câu 2835 Thông hiểu

Trong các mối quan hệ sau, có bao nhiêu mối quan hệ mà trong đó chỉ có 1 loài có lợi?

1. Cây tỏi tiết chất gây ức chế  hoạt động của vi sinh vật ở môi trường xung quanh.

2. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ.

3. Cây phong lan sống bám trên cây gỗ trong rừng

4. Cây nắp ấm bắt ruồi làm thức ăn

5. Cá ép sống bám trên cá lớn.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...