Nhóm sinh vật nào có giới hạn sinh thái về nhiệt độ rộng nhất?


Câu 2900 Vận dụng

Nhóm sinh vật nào có giới hạn sinh thái về nhiệt độ rộng nhất?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Nhóm nào có sự phân bố ở nhiều khoảng nhiệt độ khác nhau nhất có giới hạn sinh thái rộng nhất.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?