banner redirect homepage

Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y trong đó có 5,6 gam dung dịch NaOH. Cho toàn bộ Y tác dụng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Câu 29011 Vận dụng cao

Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O  BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y trong đó có 5,6 gam dung dịch NaOH. Cho toàn bộ Y tác dụng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Quy đổi X thành Na : x mol, Ba: y mol và O : z mol

→ PT (1) khối lượng hỗn hợp X

Cho X vào nước : Na → Na+1 + 1e

                             Ba → Ba+2 + 2e

                              O + 2e → O-2

                             2H+1 + 2e → H2

+) Bảo toàn e => PT (2)

+) nNaOH = x

SO42- + Ba2+ → BaSO4

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

Al(OH)+ OH- → AlO2- + H2

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.