Theo dõi về giới hạn chịu nhiệt của cá chép và cá rô phi ở Việt Nam, người ta thu được bảng số liệu sau: Nhận định nào sau đây là đúng nhất?


Câu 2902 Vận dụng

Theo dõi về giới hạn chịu nhiệt của cá chép và cá rô phi ở Việt Nam, người ta thu được bảng số liệu sau:

Nhận định nào sau đây là đúng nhất?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Nhóm nào có sự phân bố ở nhiều khoảng nhiệt độ khác nhau hơn có giới hạn sinh thái rộng hơn

Xem lời giải

...