banner redirect homepage

Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan hết trong 320 ml dung dịch KHSO4 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa 59,04g muối trung hòa và 896 ml NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở dktc). Y phản ứng vừa đủ với 0,44 mol NaOH. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phầm trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?


Câu 29043 Vận dụng cao

Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan hết trong 320 ml dung dịch KHSO4 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa 59,04g muối trung hòa và 896 ml NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở dktc). Y phản ứng vừa đủ với 0,44 mol NaOH. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phầm trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Bảo toàn nguyên tố

- Bảo toàn điện tích

Gọi số mol Fe, Fe3O4, Fe(NO3)2 lần lượt là a, b, c

2H+ + O → H2O

4H+ + NO3- + 3e → NO + 2H2O

=> b

Trong Y : Bảo toàn nguyên tố : nNO3 = 2c – nNO3 pứ 

+) \({{n}_{{{K}^{+}}}}={{n}_{SO_{4}^{2-}}}~\)

Gọi x, y lần lượt là số mol Fe2+ và Fe3+ trong Y

Bảo toàn điện tích : \(2{{n}_{F{{e}^{2+}}}}~+3{{n}_{F{{e}^{3+}}}}~+{{n}_{{{K}^{+}}~}}={{n}_{NO_{3}^{-}}}~+2{{n}_{SO_{4}^{2-}}}\) => PT (1)

+) \({{n}_{NaOH}}=2{{n}_{F{{e}^{2+}}}}+3{{n}_{F{{e}^{3+}}}}\) => PT (2)

Từ (1) và (2) => c

+) \({{m}_{Y}}~={{m}_{NO_{3}^{-}}}~+\text{ }{{m}_{{{K}^{+}}}}+{{m}_{F{{e}^{2+}}}}+{{m}_{F{{e}^{3+}}}}+{{m}_{SO_{4}^{2-}}}\) => PT (3)

=> x và y

Bảo toàn Fe => a

+) \({{m}_{X}}~={{m}_{Fe}}~+{{m}_{F{{e}_{3}}{{O}_{4}}}}~+{{m}_{Fe{{\left( N{{O}_{3}} \right)}_{2}}}}\)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.