Hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 và Cu (trong đó số mol FeO bằng 1/4 số mol hỗn hợp X). Hòa tan hoàn toàn 27,36 gam X trong dung dịch chứa NaNO3 và HCl, thu được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của NO3-, ở đktc) và dung dịch Y chỉ chứa muối clorua có khối lượng 58,16 gam. Cho Y tác dụng với AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là :


Câu 29053 Vận dụng cao

Hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 và Cu (trong đó số mol FeO bằng 1/4 số mol hỗn hợp X). Hòa tan hoàn toàn 27,36 gam X trong dung dịch chứa NaNO3 và HCl, thu được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của NO3-, ở đktc) và dung dịch Y chỉ chứa muối clorua có khối lượng 58,16 gam. Cho Y tác dụng với AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là :


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) BTNT N: nNaNO3 = nNO

+) Gọi số mol FeO, Fe­3O4, Cu lần lượt là x, y, z => Pt (1) số mol của FeO

+) PT (2) khối lượng của hỗn hợp X

+) BTNT O => tính số mol H2O theo x, y

+) BTNT H: nHCl = 2.nH2O

+) BTKL => PT (3)

=> x, y, z

Gọi ${{n}_{F{{\text{e}}^{2+}}}}=a;\,\,{{n}_{F{{\text{e}}^{3+}}}}=b$, dựa vào bảo toàn nguyên tố Fe và bảo toàn e => lập hệ PT a, b

=> a, b

+) nAgCl = nHCl và nAg = nFe2+ => khối lượng kết tủa

Xem lời giải

...