Điều nào không đúng về sự liên quan giữa ổ sinh thái và sự cạnh tranh giữa các loài


Câu 2912 Thông hiểu

Điều nào không đúng về sự liên quan giữa ổ sinh thái và sự cạnh tranh giữa các loài


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?