Nhận định nào là đúng về đặc điểm của các loài sinh vật ở rừng mưa nhiệt đới?


Câu 2918 Thông hiểu

Nhận định nào là đúng về đặc điểm của các loài sinh vật ở rừng mưa nhiệt đới?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Rừng mưa nhiệt đới có độ ẩm cao, nhiệt độ vừa phải

Xem lời giải

...