Đun nóng m gam chất hữu cơ (X) chứa C, H, O với 100 ml dung dịch NaOH 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Để trung hòa lượng NaOH dư cần 40 ml dung dịch HCl 1M. Làm bay hơi cẩn thận dung dịch sau khi trung hòa, thu được 7,36 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức (Y), (Z) và 15,14 gam hỗn hợp 2 muối khan, trong đó có một muối của axit cacboxylic (T). Kết luận nào sau đây đúng?


Câu 29272 Vận dụng cao

Đun nóng m gam chất hữu cơ (X) chứa C, H, O với 100 ml dung dịch NaOH 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Để trung hòa lượng NaOH dư cần 40 ml dung dịch HCl 1M. Làm bay hơi cẩn thận dung dịch sau khi trung hòa, thu được 7,36 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức (Y), (Z) và 15,14 gam hỗn hợp 2 muối khan, trong đó có một muối của axit cacboxylic (T). Kết luận nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Xác định hỗn hợp muối khan thu được gồm muối của axit cacboxylic (T) và NaCl
+) Biện luận X có dạng: R1OOC-R-COOR2

+)${m_{R{{\left( {COONa} \right)}_2}}}$ = m muối - mNaCl

+) Tính nNaOH phản ứng với X => tính số mol muối R(COONa)2 => R
+) ${n_{{R_1}OH}} = {n_{{R_2}OH}} = {n_{este}} = \dfrac{{{n_{NaOH}}}}{2}$ => Mhỗn hợp ancol => 2 ancol
+) Từ CTPT của 2 ancol và của muối => CTPT của X
Biện luận và tìm đáp án đúng.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.