Cho hai đường thẳng (d ) và (d' ) cắt nhau tại điểm (O ) và góc giữa hai đường thẳng là (alpha ). Quay đường thẳng (d' ) quanh (d ) thì số đo (alpha ) bằng bao nhiêu để mặt tròn xoay nhận được là mặt nón tròn xoay?


Câu 2932 Nhận biết

Cho hai đường thẳng \(d\) và \(d'\) cắt nhau tại điểm \(O\) và góc giữa hai đường thẳng là \(\alpha \). Quay đường thẳng \(d'\) quanh \(d\) thì số đo \(\alpha \) bằng bao nhiêu để mặt tròn xoay nhận được là mặt nón tròn xoay?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.