X là amino axit có công thức H2NCnH2nCOOH. Y là axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở. Cho hỗn hợp E gồm peptit Ala-X-X và Y tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M thu được m gam muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z cần 25,2 lít khí O2 (đktc) thu được N2, Na2CO3 và 50,75 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong Z là


Câu 29724 Vận dụng cao

X là amino axit có công thức H2NCnH2nCOOH. Y là axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở. Cho hỗn hợp E gồm peptit Ala-X-X và Y tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M thu được m gam muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z cần 25,2 lít khí O2 (đktc) thu được N2, Na2CO3 và 50,75 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2OKhối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong Z là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bảo toàn nguyên tố

Muối Z gồm:

C3H6NO2Na: a mol

CnH2nNO2Na: 2a mol

CmH2m-1O2Na: b mol

+) Bảo toàn Na => PT (1)

→ nNa2CO3 và nO(Z)

Đặt x, y là số mol CO2, H2O thu được khi đốt Z.

+) Từ khối lượng CO2 + H2O và  BTNT O => tìm x và y

+) Từ nCO2 và nH2O => a, b, biện luận tìm n, m

=> X và Y => khối lượng muối

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.