banner redirect homepage

Hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X, Y với tỉ lệ mol tương ứng 1:2 (X, Y được cấu tạo từ glyxin và alanin) biết tổng số liên kết peptit trong X, Y là 9. Thủy phân hoàn toàn E trong 200ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu được dung dịch Z chứa hai muối. Cô cạn dung dịch Z thu được chất rắn T. Đốt cháy T trong lượng O2 vừa đủ thu được 18,816 lít (đktc) khí và hơi. Tỉ lệ số mol Gly và Ala trong X là 


Câu 29734 Vận dụng cao

Hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X, Y với tỉ lệ mol tương ứng 1:2 (X, Y được cấu tạo từ glyxin và alanin) biết tổng số liên kết peptit trong X, Y là 9. Thủy phân hoàn toàn E trong 200ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu được dung dịch Z chứa hai muối. Cô cạn dung dịch Z thu được chất rắn T. Đốt cháy T trong lượng O2 vừa đủ thu được 18,816 lít (đktc) khí và hơi. Tỉ lệ số mol Gly và Ala trong X là 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Giả sử có x mol Gly-Na (C2H4O2NNa) và y mol Ala-Na (C3H6O2NNa)

+) Từ nNaOH => PT (1)

Khi đốt cháy muối thu được: Na2CO3 (0,1 mol), CO2 (2x + 3y - 0,1 mol), H2O (2x + 3y mol), N2 (0,1 mol)

=> PT (2)

=> x ; y

=> tỉ lệ Gly / Ala

Gộp peptit: X + 2Y → (Gly13Ala7)k + 2H2O

+) Tính tổng số liên kết peptit trong X-Y-Y theo k

+) Số lk peptit nhỏ nhất (khi X có 8, Y có 1) ≤ số lk peptit theo k ≤ số lk peptit lớn nhất (khi X có 1, Y có 8)

=> k => số lk peptit trong X và Y

=> CTPT và số mol của X-Y-Y => nX  và  nY 

+) Gọi CTPT của X và Y, từ số mol Gly, biện luận tìm X và Y

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.