Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp T gồm 2 peptit mạch hở T1, T2 (T1 ít hơn T2 một liên kết peptit, đều được tạo thành từ X, Y là hai amino axit có dạng H2N – CnH2n-COOH; MX < MY) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chứa 0,42 mol muối của X và 0,14 mol muối của Y. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam T cần vừa đủ 0,63 mol O2. Phân tử khối của T1 là


Câu 29735 Vận dụng cao

Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp T gồm 2 peptit mạch hở T1, T2 (T1 ít hơn T2 một liên kết peptit, đều được tạo thành từ X, Y là hai amino axit có dạng H2N – CnH2n-COOH; MX < MY) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chứa 0,42 mol muối của X và 0,14 mol muối của Y. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam T cần vừa đủ 0,63 mol O2. Phân tử khối của T1 là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Số mol peptit trong T = 0,42 + 0,14 = 0,56 (mol)

Quy đổi T thành :

CONH: 0,56 mol

CH2: x mol

H2O: 0,1 mol

Đốt cháy:

CONH + 0,75O2 → CO2 + 0,5H2O + 0,5N2

CH2 + 1,5 O2 → CO2 + H2O

Dựa vào phản ứng đốt cháy => x = ? (mol)

=> Có 1 muối là  Gly- Na: 0,42 mol

Muối còn lại : Y- Na: 0,14 mol

Bảo toàn nguyên tố C: số C trong Y  => Y là Val

T1:   GlynVal5-n : a mol

T2:  GlymVal6-m : b mol

$\left\{ \begin{gathered}\sum {n_{T}}  = a + b = 0,1 \hfill \\\sum {n_{N}}  = 5a + 6b = 0,56 \hfill \\ \end{gathered}  \right. =  > \left\{ \begin{gathered}a = ? \hfill \\b = ? \hfill \\ \end{gathered}  \right.$

=> biện luận tìm được n và m

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.