Công thức nào sau đây không đúng khi tính diện tích toàn phần hình trụ?


Câu 2977 Thông hiểu

Công thức nào sau đây không đúng khi tính diện tích toàn phần hình trụ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính diện tích toàn phần hình trụ \({S_{tp}} = {S_{xq}} + 2{S_d} = 2\pi rh + 2\pi {r^2}\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.