Hỗn hợp E gồm amin no, đơn chức, mạch hở X và amino axit no, mạch hở Y (chứa một nhóm cacboxyl và một nhóm amino). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E thu được 3,15 gam H2O và 0,145 mol hỗn hợp hai khí CO2 và N2. Nếu lấy m gam E ở trên tác dụng vừa đủ 0,05 mol HCl. Phát biểu nào sau đây sai?


Câu 29779 Vận dụng cao

Hỗn hợp E gồm amin no, đơn chức, mạch hở X và amino axit no, mạch hở Y (chứa một nhóm cacboxyl và một nhóm amino). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E thu được 3,15 gam H2O và 0,145 mol hỗn hợp hai khí CO2 và N2. Nếu lấy m gam E ở trên tác dụng vừa đủ 0,05 mol HCl. Phát biểu nào sau đây sai?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

$X:{C_n}{H_{2n + 3}}N\xrightarrow{{ + {O_2}}}(n + 1,5){H_2}O + nC{O_2} + 0,5{N_2}$

$Y:{C_m}{H_{2m + 1}}N{O_2}\xrightarrow{{ + {O_2}}}(m + 0,5){H_2}O + mC{O_2} + 0,5{N_2}$

$\to {n_X} = {n_{{H_2}O}} - {n_{C{O_2} + {N_2}}} = ?$

$ \to {n_Y} = {n_{HCl}} - {n_X} = ?$

${n_{{H_2}O}} = 0,03(n + 1,5) + 0,02(m + 0,5) = 0,175$

$ \to 3n + 2m = 12(n \geqslant 1;m \geqslant 2)$

$\to \left\{ \begin{gathered}n = ? \hfill \\m = ? \hfill \\ \end{gathered}  \right. \to \left\{ \begin{gathered}X \hfill \\Y \hfill \\ \end{gathered}  \right.$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.