Hình chiếu của điểm (M( (0;2;1) ) ) trên mặt phẳng (( (Oxy) ) ) thuộc:


Câu 3030 Thông hiểu

Hình chiếu của điểm \(M\left( {0;2;1} \right)\) trên mặt phẳng \(\left( {Oxy} \right)\) thuộc:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Hình chiếu của \(M\left( {x;y;z} \right)\) có hình chiếu trên mặt phẳng \(\left( {Oxy} \right)\) có tọa độ \(\left( {x;y;0} \right)\).

- Điểm thuộc trục \(Ox,Oy,Oz\) lần lượt có tọa độ \(\left( {x;0;0} \right),\left( {0;y;0} \right),\left( {0;0;z} \right)\) 

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.