Véc tơ ( overrightarrow u  =  - overrightarrow i  + overrightarrow k ) có tọa độ là:


Câu 3039 Thông hiểu

Véc tơ \(\overrightarrow u  =  - \overrightarrow i  + \overrightarrow k \) có tọa độ là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng định nghĩa tọa độ véc tơ \(\overrightarrow u  = x.\overrightarrow i  + y.\overrightarrow j  + z.\overrightarrow k \) thì \(\overrightarrow u  = \left( {x;y;z} \right)\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.