Cho các véc tơ ( overrightarrow ((u_1)) ( ((x_1);(y_1);(z_1)) ) ) và ( overrightarrow ((u_2)) ( ((x_2);(y_2);(z_2)) ) ). Khi đó, nếu ( overrightarrow ((u_1))  = overrightarrow ((u_2)) ) thì:


Câu 3040 Nhận biết

Cho các véc tơ \(\overrightarrow {{u_1}} \left( {{x_1};{y_1};{z_1}} \right)\) và \(\overrightarrow {{u_2}} \left( {{x_2};{y_2};{z_2}} \right)\). Khi đó, nếu \(\overrightarrow {{u_1}}  = \overrightarrow {{u_2}} \) thì:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất hai véc tơ bằng nhau: \(\overrightarrow {{u_1}}  = \overrightarrow {{u_2}}  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_1} = {x_2}\\{y_1} = {y_2}\\{z_1} = {z_2}\end{array} \right.\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.