Điểm giống nhau cơ bản giữa phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ trong những năm 1918-1939 là


Câu 30448 Vận dụng

Điểm giống nhau cơ bản giữa phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ trong những năm 1918-1939 là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

 Dựa vào đặc điểm của phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ để nhận xét, so sánh.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.