Trong những năm 30 của thế kỉ XX, phe “Trục” được hình thành gồm các nước nào?  


Câu 30917 Nhận biết

Trong những năm 30 của thế kỉ XX, phe “Trục” được hình thành gồm các nước nào?

 


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.