Quân Đức sử dụng kế hoạch nào để tấn công Liên Xô vào năm 1941?


Câu 31027 Nhận biết

Quân Đức sử dụng kế hoạch nào để tấn công Liên Xô vào năm 1941?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.