Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ( overrightarrow (OM)  = 2 vec j - vec k ) và ( overrightarrow (ON)  = 2 vec j - 3 vec i ). Tọa độ của ( overrightarrow (MN) ) là: 


Câu 3110 Thông hiểu

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho \(\overrightarrow {OM}  = 2\vec j - \vec k\) và \(\overrightarrow {ON}  = 2\vec j - 3\vec i\). Tọa độ của \(\overrightarrow {MN} \) là: 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng công thức trừ hai véc tơ:

$\overrightarrow {{u_1}} = \left( {{x_1};{y_1};{z_1}} \right),\overrightarrow {{u_2}} = \left( {{x_2};{y_2};{z_2}} \right) \Rightarrow \overrightarrow {{u_1}} - \overrightarrow {{u_2}} = \left( {{x_1} - {x_2};{y_1} - {y_2};{z_1} - {z_2}} \right)$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.