Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, các điểm A( (1;2;3) ),B( (3;3;4) ),C( ( - 1;1;2) ) sẽ:


Câu 3119 Vận dụng

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, các điểm $A\left( {1;2;3} \right),B\left( {3;3;4} \right),C\left( { - 1;1;2} \right)$ sẽ:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xét mối quan hệ của các véc tơ \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} \), từ đó suy ra kết luận.

- Nếu hai véc tơ \(\overrightarrow {AB}  =  - \overrightarrow {AC} \)  thì hai véc tơ \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} \) đối nhau, do đó \(A\) nằm giữa \(B,C\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.