Theo nghiên cứu di truyền ở người phương pháp làm tiêu bản tế bào là phương pháp


Câu 31393 Thông hiểu

Theo nghiên cứu di truyền ở người phương pháp làm tiêu bản tế bào là phương pháp


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tiêu bản tế bào là các mẫu tế bào được xử lý cho dễ quan sát, nghiên cứu một số thành phần của tế bào qua kính hiển vi.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.