Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz ), cho tam giác (ABC ) có (A( (1;2; - 1) ) ), (B( (2; - 1;3) ) ), (C( ( - 4;7;5) ) ). Tọa độ chân đường phân giác trong góc (góc B ) của tam giác (ABC ) là:


Câu 3140 Vận dụng

Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), cho tam giác \(ABC\) có \(A\left( {1;2; - 1} \right)\), \(B\left( {2; - 1;3} \right)\), \(C\left( { - 4;7;5} \right)\). Tọa độ chân đường phân giác trong góc \(\widehat B\) của tam giác \(ABC\) là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Gọi \(D\) là điểm cần tìm.

- Tìm mối quan hệ giữa hai véc tơ \(\overrightarrow {DC} \) và \(\overrightarrow {DA} \) dựa vào tính chất đường phân giác.

- Dựa vào mối quan hệ trên tìm tọa độ điểm \(D\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.