Một loài sâu hại quả có ngưỡng nhiệt phát triển là 9,6°C. Trong điều kiện nắng ấm của miền Nam sâu hoàn thành chu trình phát triển của mình sau 56 ngày. Ở miền Bắc nhiệt độ trung bình trong  năm thấp hơn miền nam là 4,8°C, nên để hoàn thành chu trình phát triển của mình sâu mất 80 ngày, cho các nhận xét sau: 1. Tổng nhiệt hữu hiệu của sâu là 896 °C/ngày 2. Nhiệt độ trung bình của miền Nam là 30,6°C 3. Nhiệt độ trung bình của miền bắc là 20,8 °C 4. Số thế hệ sâu trung bình 1 năm ở miền bắc là 9 thế hệ. 5. Số thế hệ sâu trung bình ở miền nam là 7 thế hệ   Số nhận xét đúng là:


Câu 3186 Vận dụng cao

Một loài sâu hại quả có ngưỡng nhiệt phát triển là 9,6°C. Trong điều kiện nắng ấm của miền Nam sâu hoàn thành chu trình phát triển của mình sau 56 ngày. Ở miền Bắc nhiệt độ trung bình trong  năm thấp hơn miền nam là 4,8°C, nên để hoàn thành chu trình phát triển của mình sâu mất 80 ngày, cho các nhận xét sau:

1. Tổng nhiệt hữu hiệu của sâu là 896 °C/ngày

2. Nhiệt độ trung bình của miền Nam là 30,6°C

3. Nhiệt độ trung bình của miền bắc là 20,8 °C

4. Số thế hệ sâu trung bình 1 năm ở miền bắc là 9 thế hệ.

5. Số thế hệ sâu trung bình ở miền nam là 7 thế hệ  

Số nhận xét đúng là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Tổng nhiệt  hữu hiệu là S = (T – C ).N

S: Tổng nhiệt hữu hiệu

T: Nhiệt độ môi trường

C: Ngưỡng nhiệt phát triển

N: Chu kì sống (số thế hệ)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?