Sự kiện nào đánh dấu lịch sử thế giới bước sang một thời kì mới - thời hiện đại?  


Câu 31883 Nhận biết

Sự kiện nào đánh dấu lịch sử thế giới bước sang một thời kì mới - thời hiện đại?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào ý nghĩa các sự kiện để trả lời.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.