Đâu là điểm mới của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á trong thập niên 20 của thế kỉ XX?


Câu 31902 Vận dụng

Đâu là điểm mới của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á trong thập niên 20 của thế kỉ XX?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á vào thập niên 20 của thế kỉ XX và các phong trào đấu tranh ở giai đoạn trước để so sánh.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.