Những câu thơ sau gợi nhớ đến nhân vật lịch sử nào? “Trong Nam tên nổi như cồn, Mấy trận Gò Công nức tiếng đồn. Dấu đạn bay rêm tàu bạch quỷ, Hơi gươm thêm rạng thể hoàng môn. Ngọn cờ ứng nghĩa trời chưa bẻ, Cái ấn Bình Tây đất vội chôn.”


Câu 32116 Vận dụng cao

Những câu thơ sau gợi nhớ đến nhân vật lịch sử nào?

“Trong Nam tên nổi như cồn,

Mấy trận Gò Công nức tiếng đồn.

Dấu đạn bay rêm tàu bạch quỷ,

Hơi gươm thêm rạng thể hoàng môn.

Ngọn cờ ứng nghĩa trời chưa bẻ,

Cái ấn Bình Tây đất vội chôn.”


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Liên hệ thực tế lịch sử để trả lời

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.