Có bao nhiêu hoạt động sau đây nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên? 1. Cải tạo đất, nâng cao độ phì nhiêu cho đất. 2. Bảo vệ các loài sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng. 3. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch. 4. Giáo dục môi trường nhằm nâng cao hiểu biết của toàn dân về môi trường. 5. Khai thác và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên


Câu 3220 Thông hiểu

Có bao nhiêu hoạt động sau đây nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?

1. Cải tạo đất, nâng cao độ phì nhiêu cho đất.

2. Bảo vệ các loài sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.

3. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch.

4. Giáo dục môi trường nhằm nâng cao hiểu biết của toàn dân về môi trường.

5. Khai thác và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.