Có bao nhiêu hoạt động sau đây nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên? 1. Cải tạo đất, nâng cao độ phì nhiêu cho đất. 2. Bảo vệ các loài sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng. 3. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch. 4. Giáo dục môi trường nhằm nâng cao hiểu biết của toàn dân về môi trường. 5. Khai thác và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên


Câu 3220 Thông hiểu

Có bao nhiêu hoạt động sau đây nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?

1. Cải tạo đất, nâng cao độ phì nhiêu cho đất.

2. Bảo vệ các loài sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.

3. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch.

4. Giáo dục môi trường nhằm nâng cao hiểu biết của toàn dân về môi trường.

5. Khai thác và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Trong sản xuất nông nghiệp, để tăng năng suất cây trồng, cần thực hiện tối đa bao nhiêu biện pháp sau đây?

I. Tưới tiêu nước hợp lí.

II. Bón phân hợp lí.

III. Trồng cây đúng thời vụ.

IV. Tuyển chọn và tạo giống mới có năng suất cao.