Mặt tiêu cực của chính sách dân số “1 con” ở Trung Quốc là


Câu 32692 Thông hiểu

Mặt tiêu cực của chính sách dân số “1 con” ở Trung Quốc là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Nhà nước quy định mỗi gia đình chỉ có một con, trong khi tâm lí chung của các gia đình Trung Quốc là coi trọng con trai => liên hệ để tìm ra tác động tiêu cực.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.