Phong trào Cần Vương bùng nổ xuất phát từ nguyên nhân sâu xa nào sau đây?  


Câu 32746 Thông hiểu

Phong trào Cần Vương bùng nổ xuất phát từ nguyên nhân sâu xa nào sau đây?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào hoàn cảnh bùng nổ phong trào Cần Vương để suy luận trả lời.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.