Sự thất bại của phong trào Cần vương (1885-1896) đã minh chứng cho điều gì?


Câu 32747 Thông hiểu

Sự thất bại của phong trào Cần vương (1885-1896) đã minh chứng cho điều gì?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào ý nghĩa của phong trào Cần vương để phân tích, đánh giá.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.