Bệnh phêninkêto niệu xảy ra do:


Câu 3284 Nhận biết

Bệnh phêninkêto niệu xảy ra do:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bệnh Pheninkêto niệu: do đột biến gen làm phenin alanin không được chuyển hóa nên ứ đọng trong máu, gây độc tế bào thần kinh

Xem lời giải

...