Phát biểu nào sau đây đúng với cơ cấu nông nghiệp Trung Quốc?


Câu 32842 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây đúng với cơ cấu nông nghiệp Trung Quốc?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Liên hệ kiến thức về đặc điểm cơ cấu nông nghiệp Trung Quốc

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.