Cho bảng số liệu:                      Cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc qua một số năm (Đơn vị: %) Từ bảng số liệu trên, hãy cho biết, nhận xét nào sau đây đúng với tỉ trọng giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc trong giai đoạn 1985 – 2014?


Câu 32846 Vận dụng

Cho bảng số liệu:
                      Cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc qua một số năm

(Đơn vị: %)

Từ bảng số liệu trên, hãy cho biết, nhận xét nào sau đây đúng với tỉ trọng giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc trong giai đoạn 1985 – 2014?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Cách nhận xét bảng số liệu:

- Nhận xét lần lượt từng đối tượng: trong cả giai đoạn tăng hay giảm, liên tục hay còn biến động.

+ Tăng liên tục: cả giai đoạn tăng bao nhiêu lần.

+ Biến động: chỉ ra giai đoạn biến động và lấy dẫn chứng số liệu.

Xem lời giải

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.