Thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23. Tên của X là


Câu 330 Vận dụng

Thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23. Tên của X là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Xem lại lý thuyết phản ứng xà phòng hóa: RCOOR’ + NaOH$\xrightarrow{{{t^o}}}$RCOONa + R’OH

- Xác định ancol Z (vì RCOONa nhỏ nhất là HCOONa có M = 68g/mol)

- Xác định este X => tên gọi

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.