Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = <=ft| (sin x + cos x + tan x + cot x + (1)((sin x)) + (1)((cos x))) right| )


Câu 33095 Vận dụng cao

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \left| {\sin x + \cos x + \tan x + \cot x + \dfrac{1}{{\sin x}} + \dfrac{1}{{\cos x}}} \right|\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Đặt ẩn phụ \(t = \sin x + \cos x\), tìm điều kiện của \(t\)

- Đưa hàm số về ẩn \(t\) và sử dụng bất đẳng thức Cô – si để đánh giá tìm \(GTNN\) của hàm số.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.