Với điều kiện (( ac( ((b^2) - 4ac) ) > 0 ab < 0 right. )  thì đồ thị hàm số (y = a(x^4) + b(x^2) + c ) cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?


Câu 33099 Vận dụng cao

Với điều kiện \(\left\{ \begin{array}{l}ac\left( {{b^2} - 4ac} \right) > 0\\ab < 0\end{array} \right.\)  thì đồ thị hàm số \(y = a{x^4} + b{x^2} + c\) cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) Tính \(y'\) suy ra số điểm cực trị của hàm số.

+) Xét vị trí các điểm cực trị của đồ thị hàm số so với trục hoành và suy ra số giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.