Cho hàm số y = f(x) có đồ thị hàm số f'(x) như hình vẽ. Hàm số y = f(1 - x) + (((x^2)))(2) - x nghịch biến trên khoảng


Câu 33105 Vận dụng cao

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $y = f(1 - x) + \dfrac{{{x^2}}}{2} - x$ nghịch biến trên khoảng


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tính đạo hàm \(y'\) và tìm nghiệm của \(y'\) bằng cách vẽ đường thẳng \(y =  - x\) trên cùng một phẳng tọa độ với đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right)\)

- Xét dấu đạo hàm \(y'\) vừa tính được ở trên và kết luận khoảng nghịch biến của hàm số.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.