Cho hàm số (y = (1)(6)(x^4) - (7)(3)(x^2) ) có đồ thị hàm số (( C ). ) Có bao nhiêu điểm (A ) thuộc (( C ) ) sao cho tiếp tuyến của (( C ) ) tại (A ) cắt (( C ) ) tại hai điểm phân biệt (M( ((x_1); ;(y_1)) ), ;N( ((x_2); ;(y_2)) ) ; ;( (M, ;N # A) ) ) thỏa mãn ((y_1) - (y_2) = 4( ((x_1) - (x_2)) )? ) 


Câu 33111 Vận dụng cao

Cho hàm số \(y = \dfrac{1}{6}{x^4} - \dfrac{7}{3}{x^2}\) có đồ thị hàm số \(\left( C \right).\) Có bao nhiêu điểm \(A\) thuộc \(\left( C \right)\) sao cho tiếp tuyến của \(\left( C \right)\) tại \(A\) cắt \(\left( C \right)\) tại hai điểm phân biệt \(M\left( {{x_1};\;{y_1}} \right),\;N\left( {{x_2};\;{y_2}} \right)\;\;\left( {M,\;N \ne A} \right)\) thỏa mãn \({y_1} - {y_2} = 4\left( {{x_1} - {x_2}} \right)?\) 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(\left( C \right):\;y = f\left( x \right)\) tại \(A\left( {{x_0};\;{y_0}} \right) \in \left( C \right)\) là:\(y = f'\left( {{x_0}} \right)\left( {x - {x_0}} \right) + {y_0}.\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.