Cho hai hàm số (y = f( x ), ;y = g( x ). ) Hai hàm số (y = f'( x ) ) và (y = g'( x ) ) có đồ thị hàm như hình vẽ bên, trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị của hàm số (y = g'( x ). ) Hàm số (h( x ) = f( (x + 6) ) - g( (2x + (5)(2)) ) ) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?


Câu 33114 Vận dụng cao

Cho hai hàm số \(y = f\left( x \right),\;y = g\left( x \right).\) Hai hàm số \(y = f'\left( x \right)\) và \(y = g'\left( x \right)\) có đồ thị hàm như hình vẽ bên, trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị của hàm số \(y = g'\left( x \right).\) Hàm số \(h\left( x \right) = f\left( {x + 6} \right) - g\left( {2x + \dfrac{5}{2}} \right)\) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tính đạo hàm \(h'\left( x \right)\)

- Hàm số \(y = h\left( x \right)\) đồng biến \( \Leftrightarrow h'\left( x \right) \ge 0.\)

- Tìm một khoảng mà $h(x)$ đồng biến rồi kiểm tra xem các khoảng ở mỗi đáp án có nằm trong khoảng vừa tìm được hay không rồi kết luận.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.