Bốn tụ điện như nhau, mỗi tụ có điện dung (C ) được ghép song song với nhau. Điện dung của bộ tụ điện đó bằng:


Câu 33510 Thông hiểu

Bốn tụ điện như nhau, mỗi tụ có điện dung \(C\) được ghép song song với nhau. Điện dung của bộ tụ điện đó bằng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng biểu thức tính điện dung của tụ mắc song song: $C = {C_1} + {C_2} + ... + {C_n}$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.