Cho ((q_1) = (3.10^( - 10))C,( rm( ))(q_2) =  - (3.10^( - 10))C ), đặt tại A và B trong dầu có (epsilon  = 2 )  biết (AB = 2( rm( ))cm ) . Xác định vectơ ( vec E ) tại điểm (H ) -  là trung điểm của (AB ).


Câu 33511 Vận dụng

Cho \({q_1} = {3.10^{ - 10}}C,{\rm{ }}{q_2} =  - {3.10^{ - 10}}C\), đặt tại A và B trong dầu có \(\varepsilon  = 2\)  biết \(AB = 2{\rm{ }}cm\) . Xác định vectơ \(\vec E\) tại điểm \(H\) -  là trung điểm của \(AB\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Áp dụng nguyên lí chồng chất điện trường: \(\overrightarrow E  = \overrightarrow {{E_1}}  + \overrightarrow {{E_2}} \)

+ Áp dụng biểu thức xác định cường độ điện trường: \(E = k\dfrac{{\left| Q \right|}}{{\varepsilon .{r^2}}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.