Một con lắc đơn gồm một quả cầu tích điện dương khối lượng (căn 3 g ) buộc vào sợi dây mảnh cách điện. Con lắc treo trong điện trường đều có phương nằm ngang với cường độ điện trường (10000( rm( ))V/m ). Tại nơi có (g = 9,8m/(s^2) ). Khi vật ở vị trí cân bằng, sợi dây lệch một góc (alpha  = ( rm( ))(30^0) ) so với phương thẳng đứng. Độ lớn của điện tích của quả cầu là:


Câu 33512 Vận dụng

Một con lắc đơn gồm một quả cầu tích điện dương khối lượng \(\sqrt 3 g\) buộc vào sợi dây mảnh cách điện. Con lắc treo trong điện trường đều có phương nằm ngang với cường độ điện trường \(10000{\rm{ }}V/m\). Tại nơi có \(g = 9,8m/{s^2}\). Khi vật ở vị trí cân bằng, sợi dây lệch một góc \(\alpha  = {\rm{ }}{30^0}\) so với phương thẳng đứng. Độ lớn của điện tích của quả cầu là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Xác định các lực tác dụng lên vật

+ Áp dụng điều kiện cân bằng của vật

+ Áp dụng biểu thức tính lực điện: \(F{\rm{ }} = {\rm{ }}qE\)

+ Vận dụng công thức lượng giác.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.